22 Comments

Güzel makale. Ama İslam geleneğinde Ayşe'nin evlenme ve cinsel ilişkiye girme yaşları ile ilgili söylenenler üç aşağı beş yukarı uyuşsa da İslam geleneğinde bu yaşlarla ilgili söylenenlerin gerçeklikle olan bağı günümüzde çok tartışmalıdır (İslam geleneğindeki diğer birçok öğede olduğu gibi). Bu konuyla alakalı Oxford Üniversitesi'nden İslam tarihçisi Joshua Little'ın araştırmalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Konuyla ilgili giriş babında ayrıntılı bir makale: https://newlinesmag.com/essays/oxford-study-sheds-light-on-muhammads-underage-wife-aisha/

Özetle İslam geleneğindeki verilere ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Bu diğer dini gelenekler için de geçerli.

Expand full comment

Ortalama insan ömrünün 30-35 olduğu, tarlada çalışacak insana ihtiyaç olduğu, kadının insan mı olduğu tartışıldığı dönemlerde ( din, millet farketmezse) üreme yeterliliği gelişmiş bireylerin evlenme yaşı budur..

Sorun 21. Yüzyılın ahlak ve vicdan anlayışının çok farklı olmasıdır..

Expand full comment
Dec 17, 2022·edited Dec 17, 2022

Mesele sadece istihdam değil. Kurumun işlevi değişti, geleneksel evlilik öncelikle bir işbölümü, birey yok, geleneksel roller belli, özellikle kadın için, ki zaten bir tür yarı-çocuk sayılıyor. Günümüzde ise yetişkinliğe giden yol uzadı, insan ilişkileri, çiftlerin birer partner olarak birbirlerinden bekledikleri daha sofistike. Eskiden 15 yaşında kral olup devlet yöneten de var, şu anda o yaşta mahalleye muhtar bile olamazsınız.

Expand full comment

Sevan hoca, Mustafa Öztürk'e göre Araplar buluğdan evvel zifafa sokarlarmış. Ne diyorsun acaba?

https://www.youtube.com/watch?v=FEPdAtZfFcg

Expand full comment
author

Oxford'dan haberim yok. Luxenberg'in kitabı bence ciddi ve objektif bir akademik çalışmadan ziyade körü körüne bir polemiktir. Çevirilmesi faydadan çok zarar verir.

Expand full comment

Hocam Oxford'da yapılan Ayşe-Muhammed çalışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ayrıca ''The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran'' kitabının TR çevrilmesi mevcut TR konjonktüründe isabet olur mu yahut abesle iştigal midir ?

Expand full comment

Bu ansiklopedik bilgi yığınının ana fikrini bulan?!

Expand full comment

Hocam ortalama yaşam süresinin 35 yıl olduğu dönemler için geçerli yaşlar günümüzde de geçerli midir?

Kaldı ki modernite öncesi evlilik kurumu, modern dönemlerdeki evlilik kurumu arasında ciddi farklar var. Evlilik bireyler arasındaki bir sözleşmeden ziyade aileler arasında bir akit olarak görülüyordu sanayi öncesi toplumlarda. Antik Roma, Yunan ve 19. yy kadar ki Osmanlı'da gördüğümüz gibi erkeklerin cinsel ihtiyaçlarını genelde kadın veya erkek köleleriyle ya da cariyeleriyle görmeleri normal karşılanırken, evliliğin temel gayesi yasal mirasçılar ortaya çıkarmak olarak görülüyordu...

Sonuçta günümüz toplumu daha steril şartlarda yaşıyor, geniş aile kavramı kalmadı (gibi), iş özel hayat dengesi anormal bir şekilde bozuldu vb...Dolayısıyla verdiğiniz örnekler kağıt üzerinde doğru olsa bile günümüz toplumlarının çocuk evliliğine/ergen evliliğine sert reaksiyon vermelerini de beklemek normal.

Expand full comment

Hocam bu yazıda hayal gücünüzü kullanmamışsınız?

Expand full comment

yine ne alaka krizinden ne alaka krizine sürüklendiğimiz bir yazı daha. teşekkürler sevan.

Expand full comment
Dec 12, 2022Liked by Sevan Nişanyan

Küba’da 25 Eylül’de halk oylamasına sunulup kabul edilen Aile Kanununa göre erkeklere ve kızlara 18 yaş sınırlaması getirildi. Eskiden de yasal sınır buydu ama aile onayıyla kızların 14, erkeklerin 16 yaşında evlenmesi istisnai durumlarda mümkündü. Artık istisnai durum da kabul edilmiyor.

Expand full comment

Hesiodos (İÖ 8. yy), İşler ve Günler'de bu konuda şöyle söyler: "Vaktizamanı gelince evine bir kadın al; bu işi ne otuzundan çok sonra yap, ne de çok önce, o aradadır tam zamanı. Kadın dört yıl genç kız kalıp ergenliğinin beşinci yılında evlenmeli." Geçen gün okurken denk geldi, paylaşayım istedim.

Expand full comment
deletedJan 10
Comment deleted
Expand full comment